atölyeler

Diksiyon - Ses Eğitimi - Konuşma Sanatı

Diksiyon - Ses Eğitimi - Konuşma Sanatı eğitimi hem kişisel hem de mesleki başarıya odaklı kişilerce tercih edilmektedir.

Eğitimde hedeflenen konular;

• Akıcı ve etkili konuşabilme, bulunduğunuz ortamda odak noktası olma, konuştuğunuzu dinletebilme

• Rezonans boşluklarını tanıma, yönetme ve bu sayede dışarıya aktardığımız sesi denetleme becerisi

• İş ve sosyal hayatımızda; diksiyonu ve etkili konuşmayı kuralları ile uygulayabilme

• Stres yönetimi belirtileri ve kontrolü

• Doğru nefes kullanımı

• Nefes ve ses ilişkisi

• Ses sağlığı konusunda hayat kurtaracak bilgiler

• Doğru artikülasyon

• Vurgu ve tonlamanın iletişim kurmadaki önemi

Geri Dön