atölyeler

Yaratıcı Drama - Çocuk

Oyun, çocukların kendilerini ifade etme yöntemidir. Çocuk gördüklerini, bildiklerini, deneyimlerini ve neşesini oyun aracılığıyla yansıtır. Bu nedenle oyun oynamayan çocuğu tanımak zordur.

Tiyatro tekniklerinden yararlandığı halde tiyatro ile karıştırılmaması gereken Yaratıcı Drama etkinliklerinin amacı, çocuğun her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak yaratmaktır.

Çocuk canlandırdığı bir kimsenin özelliklerine bürünürken, kendini ve insanları farklı açıdan görmeye çalışır. Hayal ve yorum gücünü kullanarak çevresini tanır. Duygularını, heyecanlarını harekete geçirir. Çocuk bu etkinlikler ile birçok yaşantıyı öğrenip bunları kendi yaşantısıyla birleştirerek yeniden düzenlemeler yapar. Hareketli ve yaratıcılığa dayanan ortam, çocukların zevkle çalıştığı bir ortamdır. Drama etkinliklerinde görev alan, yaratıcılığını, vücudunu kullanan, (sözlü-sözsüz) iletişimde bulunan çocuk, sosyal yaşamında rahat ve güvenli hareket eder.

Yaratıcı drama; tüm sanat dallarını ve özellikle de tiyatroyu eğitim sürecinde kullanan “kişisel gelişim” eğitimi olup çocuk ve gençlerin doğduklarından bu yana sahip oldukları ama yaşam koşulları nedeniyle gittikçe körelen yaratıcılıklarını geliştirmek için önemli bir araçtır.

Yaratıcı dramada esas olarak olayın yaratılış süreci üzerinde durulur. Yaratıcı drama çalışmalarında “yanlış” yoktur. Hayvanlar konuşabilir; çocuklar uzayda dolaşabilir; gökyüzü yeşilken, çimler mavi olabilir.

Yaratıcı drama çocuğun kişiliği için bir gelişme ve pekiştirme aracıdır.

Yaratıcı drama, güzellikleri ve çirkinlikleri karmaşık bir bilmece halinde sunan yaşama, çocuğun hazırlıklı olmasını sağlar.

Yaratıcı drama yoluyla çocuk, duygularının daha çok farkında olduğu gibi duygularının ifadesi, denetimi ve yaratıcılık konusunda çok önemli yetiler kazanır.

Yaratıcı drama, çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirir; hayalden gerçeğe, gerçekten hayale sağlıklı geçişi anında yaparak, kişisel gelişimine düşünsel ve estetik değerler katar. Çocuğa mutlu ve inisiyatif sahibi bir birey olma yolunu açar.

Yaratıcı drama, çocuklarımızı yaşayarak hayata hazırlar çünkü hayat ezberlenmez, hayat yaşanır.

Yaratıcı Drama derslerimiz haftada 1 gün, 1,5 saat olarak yapılmaktadır.

Geri Dön